Λίγα λόγια για τον φορέα

KEΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΩΘΗΣΗ

course-img-2354
Ειδική Αγωγή

Πιστοποίηση στη Θεραπεία μέσω Τέχνης για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος από το Βρετανικό φορέα NOCN

Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Τέχνης Συνώθηση. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς

  • Τύπος: Υβριδικό
course-img-2348
Ψυχική Υγεία

Πιστοποιημένη Μετεκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία μέσω Τέχνης και την Εικαστική Θεραπεία από το Βρετανικό φορέα NOCN.

Πιστοποιημένη Μετεκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία μέσω Τέχνης και την Εικαστική Θεραπεία από το Βρετανικό φορέα NOCN. Continuing Professional Development (CPD programme) in Art

  • Τύπος: Υβριδικό