Ετήσιο «Βραβείο Σοφίας Βερβελίδου» για Νέους Ψυχολόγους

6 Δεκεμβρίου, 2023

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 15076

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ετήσιο «Βραβείο Σοφίας Βερβελίδου» για Νέους Ψυχολόγους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε να θεσπίσει ετήσιο βραβείο προς τιμήν της μεγάλης δωρήτριας του ΣΕΨ, Σοφίας (Φιφής) Βερβελίδου, η οποία απεβίωσε, πλήρης ημερών, στις 22 Οκτωβρίου 2022. Η εκλιπούσα, πέραν της διαρκούς επαγγελματικής της δραστηριότητας ως Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια (διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας), επιδόθηκε με ζέση και επιμονή τόσο στην διαρκή δική της προσωπική εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και στη μετάδοση των γνώσεων και των εμπειριών της στην νέα γενιά των επαγγελματιών ψυχολόγων.

Αναλάμβανε συχνά ανιδιοτελώς εποπτικούς ρόλους σε διάφορα πλαίσια (κυρίως νοσοκομειακά), σε περίοδο μάλιστα που δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμη δημόσιες πανεπιστημιακές σχολές ψυχολογίας και η επαγγελματική ταυτότητα του Ψυχολόγου δεν είχε θεσμοθετηθεί.

Η Σοφία Βερβελίδου συνδέθηκε από τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα με τον ΣΕΨ, είχε αδιάλειπτη συμμετοχή στις δραστηριότητές του, επιδεικνύοντας έντονο προσωπικό ενδιαφέρον και διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Εκτιμώντας βαθύτατα τις ενέργειες του ΣΕΨ για τη θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και ιδιαίτερα αυτές που αφορούσαν την επιτυχή ενεργοποίηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγων, αποφάσισε να δωρίσει το πατρικό της σπίτι στον ΣΕΨ για να καταστεί η μόνιμη έδρα του.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής προς την ανιδιοτελή προσφορά της εκλιπούσης, ο ΣΕΨ θεσπίζει το Ετήσιο Βραβείο Σοφία Βερβελίδου, που θα απονέμεται σε νέο Ψυχολόγο, ο οποίος θα πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • να είναι έως τριάντα (30) ετών,
  • να είναι απόφοιτος ελληνικού ή αλλοδαπού Τμήματος Ψυχολογίας, αναγνωρισμένου από την Πολιτεία,
  • να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού Τμήματος Ψυχολογίας, οποιασδήποτε κατεύθυνσης,
  • να έχει συνολικά ακαδημαϊκές σπουδές στην Ψυχολογία τουλάχιστον πέντε (5) έτη,
  • να έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υπό εποπτεία ψυχολόγου, τουλάχιστον 1500 ώρες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ή μετά από αυτές (σε εθελοντική ή αμειβόμενη εργασία).

Το βραβείο συνίσταται σε:

χρηματικό ποσό 700€,

δωρεάν εγγραφή και συνδρομή στον ΣΕΨ για ένα έτος,

δωρεάν εγγραφή και συνδρομή στην Πιστοποίηση EuroPsy για ένα έτος.

Η επιτροπή απονομής του βραβείου θα είναι το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ.

Τα δικαιολογητικά για το έτος 2023 θα πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία ΣΕΨ έως την 15η Δεκεμβρίου 2023, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

H Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα Βασιλική Δ. Καραγιάννη

Κλινικός Ψυχολόγος Κλινικός Ψυχολόγος

 

Βραβείο Σοφίας Βερβελίδου